fbpx

Jak zrobić konkurs na Facebooku?

Twoja marka jest już obecna na Facebooku, ale nie ogłosiła tam jeszcze żadnego konkursu? Przeczytaj, jak zabrać się do tego fachowo i zgodnie z prawem. O tym jak przeprowadzić konkurs na Facebooku pisze Joanna Burdek (strateg z Brand Useful) wraz z Marcinem Mioduszewskim i Eweliną Bosek z kancelarii Przybycień i Mioduszewski.

Konkursy są chętnie wybieranym sposobem pozyskiwania klientów i zapoznawania ich z produktami. Dobrze sformułowane zadanie konkursowe może być też świetnym źródłem informacji o tym, co lubią konsumenci. Jak jednak efektywnie i zgodnie z prawem przeprowadzić konkurs na Facebooku? Oto spora porcja zasad i wskazówek.

Organizujesz konkurs w social media? Zacznij od wyznaczenia celu.

Najpierw zdecyduj, co chcesz osiągnąć, organizując konkurs. Zwiększyć sprzedaż czy zainteresowanie marką? Pozyskać dane do dalszej komunikacji z klientami? To właśnie będzie cel konkursu. Przykładowe rodzaje celów znajdziesz poniżej. Zastanów się nad swoim celem, pamiętając, że możesz przyjąć więcej niż jeden.

Rodzaje celów konkursu

Dotyczące fanów:

 • Pozyskanie insightów (ciekawe, nowe opinie na tematy, które są związane z marką i możesz je potem wykorzystać)
 • Przyciągnięcie nowych fanów
 • Wyodrębnienie grupy aktywnych fanów, dla których przygotujesz grupę zamkniętą
 • Pozyskanie danych do dalszej komunikacji marketingowej (np. w social media)

Z zakresu marki i produktu

 • Zainteresowanie marką – pokazanie, że ona istnieje
 • Przedstawienie fanom nowego tematu lub produktu
 • Zwiększenie sprzedaży
 • Ocieplenie wizerunku marki, podarowanie fanom czegoś miłego

Uczestnicy

Ustalony cel pozwoli ci zawęzić grono potencjalnych uczestników. Czy mają to być aktualni fani, z którymi pogłębisz relacje? A może raczej chcesz pozyskać nowych? Zdecyduj, kto może wziąć udział w konkursie. Czy konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, czy firm? To ważne ze względów podatkowych. Czy zakładasz udział osób niepełnoletnich?

Zakup produktu a udział w konkursie

Ustal, czy warunkiem udziału w konkursie jest zakup produktu i okazanie paragonu bądź faktury. Alternatywnie w ramach jednego z warunków możesz wymagać od uczestnika, by zrobił sobie zdjęcie z produktem.

Jeśli warunkiem udziału jest zakup, zastanów się i zasięgnij informacji:

 • Ile i jakiego produktu trzeba będzie kupić, by wziąć udział w konkursie?
 • Czy i w jakiej ilości produkt ten jest dostępny w sklepach (magazynie) lub kiedy będzie zatowarowany?

Ważne jest także ustalenie, czy jedna osoba może zgłosić się do konkursu jeden raz, czy więcej razy. Zasada jednokrotnego udziału ograniczy liczbę zgłoszeń od osób, które niemalże zawodowo startują we wszelkich możliwych konkursach.

Dowód zakupu warunkiem udziału w konkursie

Przesłane paragony lub faktury powinieneś dokładnie sprawdzać. Może trudno w to uwierzyć, ale zdarzają się zgłoszenia, w których potencjalni uczestnicy zamiast dowodu zakupu wysyłają np. zdjęcie psa.

Czas trwania konkursu. Jedna tura czy kilka etapów?

Czy konkurs odbędzie się w jednej turze, czy przewidujesz kilka tur lub kolejne etapy? Zorganizowanie kilku tur może pomóc w zwiększeniu sprzedaży zwłaszcza wtedy, gdy cena zakupu produktu nie jest wysoka, a w konkursie wymagany jest dowód zakupu.

Konkursy dzielące się na etapy i rundy są dość trudnym logistycznie przedsięwzięciem oraz wymagają rozbudowanego regulaminu. Mogą jednak przynieść lepsze efekty marketingowe. Budzą większe emocje i wiążą się z zaangażowaniem nie tylko uczestników, ale też np. osób głosujących (jeśli zdecydujesz się na formę głosowania na zwycięzców).

Taki model pozwala podkręcić dynamikę konkursu, choć wymaga odpowiednich nakładów pracy. Trzeba przemyśleć kryteria, zasady wyboru laureatów poszczególnych rund i nagrody głównej, a wszystkie te elementy czytelnie odzwierciedlić w regulaminie.

Dobór nagród

Pamiętaj, że zadanie konkursowe powinno być odpowiednie do wartości nagrody lub puli nagród. Jeśli na wygrane przeznaczasz drobne gadżety, zadanie nie może być zbyt trudne. Przy wartościowych nagrodach można podwyższyć próg wejścia, czyli poziom skomplikowania zadania. Trzeba jednak liczyć się z regułą, że im trudniejsze zadanie, tym mniej uczestników. Rodzaj nagród powinien być także dopasowany do wieku i płci grupy docelowej marki.

Najpopularniejszymi nagrodami w konkursach na Facebooku są obecnie produkty i karty przedpłacone. Projektując budżet, musisz doliczyć do wartości nagrody również koszt kuriera i podatku od nagród.

Oto nasza infografika z rodzajami nagród:

Zrzut ekranu 2020-11-5 o 16.21.50

Wybór formy zgłoszeń

Konkurs na Facebooku można przeprowadzić na wiele sposobów. Pod względem formy zgłoszeń do wyboru masz następujące opcje:

 • Konkurs na wallu z komentarzami. Tutaj odpowiedź pod postem jest rozwiązaniem zadania konkursowego.
 • Konkurs na wallu z odpowiedziami przesyłanymi e-mailem. Ogłaszasz konkurs na facebookowym wallu, ale odpowiedzi przyjmujesz w przeznaczonej do tego skrzynce mailowej.
 • Konkurs na wallu z odpowiedziami przez Messenger. Ogłoszenie następuje na wallu, odpowiedzi zaś mają napływać na Messengerze.
 • Konkurs na WWW z ogłoszeniem na wallu. Ogłaszasz go na Facebooku, a odpowiedzi zbierasz przez formularz na firmowej lub specjalnie stworzonej stronie internetowej.
 • Konkurs w aplikacji, np. quiz, rozwiązywanie testu, konkurs zdjęciowy.

Są plusy i minusy każdego z tych rozwiązań. Konkurs na wallu pokazuje ruch i podnosi statystyki wejść, ale jest także formą najbardziej narażoną na reklamacje. Z kolei konkurs za pośrednictwem Messengera pozwala na bezpośrednią komunikację z uczestnikami i indywidualne podejście do każdego z nich. Wiąże się jednak z mnóstwem pracy w zakresie moderacji.

Konkurs przez WWW i formularz umożliwia łatwe pozyskanie danych osobowych użytkowników. Są one cennym zasobem, ponieważ przy odpowiednich zgodach można wykorzystać je do późniejszej komunikacji. Tyle że warunkiem powodzenia jest tu bardzo sprawnie działająca i funkcjonalna strona internetowa.

Co to jest regulamin (zasady konkursu)

Spisałeś już cele, ustaliłeś typ uczestników, nagrody, formę i czas konkursu. Pora stworzyć regulamin. Jak każdy konkurs, również ten na Facebooku powinien być realizowany zawsze na podstawie regulaminu, który określa jego zasady.  Regulamin to – najprościej ujmując – zobowiązanie organizatora konkursu, że na określonych zasadach przyzna wybranym według usystematyzowanych kryteriów uczestnikom nagrody.

Co powinien zawierać regulamin?

Każdy regulamin jest inny, można jednak wyróżnić następujące kluczowe punkty takiego dokumentu:

 • Wskazanie, kto jest organizatorem konkursu i przyrzekającym nagrodę.
 • Ewentualne wskazanie, kto konkurs organizuje lub koordynuje dla przyrzekającego nagrodę.
 • Szczegółowe opisanie, na czym polegają zadania konkursowe. Opis ten powinien być na tyle precyzyjny, aby umożliwiał jednoznaczne określenie, kto ma otrzymać nagrodę. Wymaga to wskazania kryteriów. Nie oznacza to, że nie wolno stosować kryteriów niemożliwych do zobiektywizowania, jak „najładniejsza praca konkursowa”, „najciekawsze zdjęcie”. Ważne, by opisać, jak prace będą oceniane (np. pod kątem kreatywności, walorów estetycznych itd.).
 • Opisanie, co jest nagrodą w konkursie oraz kiedy i w jaki sposób zostanie ona przekazana. Jeśli do przekazania nagrody potrzebne będą dodatkowe dane, np. adres, warto wskazać też sposób, w jaki uczestnik zostanie poproszony o ich podanie.
 • Jeśli konkurs polega na stworzeniu utworu chronionego prawem autorskim (lub który może być chroniony prawem autorskim), można przewidzieć przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych prac.
 • Ustalenie terminu, do którego konkurs trwa (termin, do którego można ubiegać się o nagrodę). Jest to kryterium wynikające wprost z art. 921 § 1 Kodeksu cywilnego.
 • Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych uczestników.

W regulaminie mogą znaleźć się również:

 • informacja, kto może być uczestnikiem konkursu,
 • procedura reklamacyjna,
 • szczegółowe uregulowanie kwestii zapłaty podatku od nagrody itp.

Jeśli ogłaszasz konkurs na Facebooku, w poście aby wziąć udział wymagana jest rejestracja przez stronę, ważne by na stronie był także odpowiedni regulamin o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Konkurs a prawo autorskie. Jak zdobyć prawa do zwycięskiej pracy?

Praca konkursowa może być utworem chronionym prawem autorskim. Taki charakter mają m.in. twórcze zdjęcia, filmy, formy literackie, niekiedy także hasła reklamowe. W takiej sytuacji należy zastrzec w regulaminie, że organizator (przyrzekający nagrodę) nabywa własność praw autorskich (dokładniej: majątkowych praw autorskich) do tej pracy. 

Udział osób niepełnoletnich w konkursie

Regulamin powinien określać, kto może wziąć udział w konkursie. Gdy w grę wchodzą uczestnicy niepełnoletni, trzeba brać pod uwagę, że – w zależności od mechanizmu konkursu, zadań konkursowych, nagród do wygrania – niezbędne może być reprezentowanie przez rodziców lub opiekunów prawnych.

W niektórych przypadkach udział dzieci poniżej 13 lat może być z takiego wymogu zwolniony. Jeżeli przewidujesz udział dzieci, konkurs i regulamin muszą być pod tym kątem odpowiednio przemyślane i skonstruowane prawnie.

Reklamacje

W konkursach na Facebooku nie ma obowiązku tworzenia procedury reklamacyjnej. Jej posiadanie ma jednak sporo zalet. Warto uregulować dokładnie:

 • w jakiej formie można zgłaszać zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu,
 • kiedy reklamacja jest rozpatrywana,
 • w jakiej formie następuje odpowiedź.

Dzięki temu w sytuacjach spornych unikniesz przynajmniej części problemów, jakie zdarzą się z powodu niezadowolenia uczestnika.

Zmiany w regulaminie konkursu na Facebooku

Czy już po ogłoszeniu konkursu będziesz mógł coś zmienić w zapisach regulaminu? Tak, i często bywa to wręcz konieczne. Trzeba np. skorygować oczywiste pomyłki redakcyjne, zmodyfikować któryś z warunków, wydłużyć czas trwania konkursu itp.

Ponieważ jednak organizator jest związany ogłoszonymi przez siebie warunkami, nie możesz tych zmian wprowadzać dowolnie. Musisz dbać przede wszystkim o to, by zmieniając regulamin, nie naruszyć praw i nie pogorszyć sytuacji uczestników.

Przyrzekając coś publicznie, a więc obiecując możliwość wygrania nagrody po spełnieniu określonych warunków, nie możesz zmienić reguł w trakcie gry. Istnieją przypadki, gdy jest to zgodne z prawem, ale zdecydowanie wymagają one:

 • albo uregulowania od razu w warunkach konkursu (np. możliwości jego przedłużenia),
 • albo szczegółowego zbadania prawnego planowanej zmiany w danych okolicznościach i wprowadzenia jej dopiero po potwierdzeniu, że będzie ona dopuszczalna.

Konkurs na Facebooku a loteria

Chcesz zorganizować konkurs (czy też wybrać taki mechanizm konkursu), w którym wygrana będzie zależała od przypadku, szczęścia uczestnika? Uważaj, bo decydujesz się na coś, co w istocie będzie loterią. Takie formy promocji nie są konkursami, lecz grami losowymi. Te zaś podlegają ograniczeniom wynikającym z tzw. ustawy hazardowej (Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych).

Organizacja takich loterii w myśl ustawy o grach hazardowych, jest dozwolona tylko wtedy, gdy:

 • spełnisz określone warunki,
 • uzyskasz stosowne zezwolenia w procedurach, które wymagają uruchomienia z odpowiednio dużym wyprzedzeniem w stosunku do planowanej daty konkursu.

Legalny konkurs na Facebooku – Podatki od nagród

W każdym konkursie występuje zagadnienie podatku dochodowego od wygranej nagrody, w wysokości 10 % jej wartości. Obowiązek zapłaty (odprowadzenia do urzędu skarbowego) tego podatku ciąży na organizatorze. Istnieją jednak różne możliwości rozwiązania mechanizmu jego wykonania.

Przy nagrodach pieniężnych dokonywane jest oczywiście potracenie odpowiedniej kwoty z kwoty nagrody. Większe wyzwanie stanowią nagrody niepieniężne. W takich wypadkach zazwyczaj stosuje się któreś z dwóch rozwiązań:

 • albo pobiera się od uczestnika zaliczkę na ten podatek (czyli uczestnik musi przekazać organizatorowi konkretną kwotę na zapłatę podatku),
 • albo do nagrody głównej dolicza się dodatkową nagrodę pieniężną, która odpowiada 11,11% wartości nagrody głównej, i z niej właśnie potrąca się należność na podatek.

Czasami, w odniesieniu do osób fizycznych, możliwe jest też skorzystanie ze zwolnienia podatkowego. W konkursie na Facebooku może to mieć zastosowanie głównie wtedy, gdy jest to konkurs z dziedziny kultury, sztuki lub dziennikarstwa, a wartość nagrody nie przekracza 2000 zł.

Coraz częściej pojawiają się interpretacje, że konkursem z dziedziny sztuki jest np. każdy konkurs, w którym zadaniem jest wykonanie zdjęcia. Nie jest to jednak wciąż jednolity pogląd i nie sposób zagwarantować, jaka byłaby interpretacja w konkretnym przypadku. Taki konkurs zawsze trzeba poddać pod tym względem indywidualnej analizie. Niektórzy z organizatorów, dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, decydują się mimo wszystko na odprowadzenie podatków. Nawet gdy wydaje się, że wszystkie kryteria warunkujące zwolnienie są zachowane.

Konkurs a RODO

Konkursy prowadzone przez formularz na stronie internetowej często pomagają pozyskać dane osobowe do późniejszej komunikacji. W tej kwestii musisz jednak odróżnić:

 • jakich danych potrzebujesz do zorganizowania konkursu

oraz

 • czego jeszcze wymagasz przy okazji konkursu, ale co nie jest niezbędne do jego przeprowadzenia lub, gdy są to te same dane, czy będziesz je potem wykorzystywać w innym celu, np. do prowadzenia działań marketingowych.

Zawsze konieczne jest poinformowanie uczestników konkursu o celach, środkach i zadaniach przetwarzania ich danych osobowych oraz o prawach uczestników związanych z ochroną danych osobowych. Są to tzw. obowiązki informacyjne.

Bardzo często pojawia się także problem z rozstrzygnięciem, kto jest administratorem danych osobowych – czy jest nim przyrzekający nagrodę, czy organizator wykonawczy. 

Wymagania serwisu Facebook w zakresie konkursów 

Regulamin Facebooka zawiera dodatkowe warunki organizacji konkursów, o których należy pamiętać. 

Oto cytat z Regulaminu (dane na październik 2020):

„3. Promocje na stronach, w grupach i wydarzeniach

Informowanie o promocji

W przypadku korzystania z serwisu Facebook do przekazywania informacji na temat promocji lub do przeprowadzania promocji (np. konkursów lub loterii) organizator odpowiada za zgodną z prawem obsługę tej promocji, w tym za:

 • oficjalny regulamin;
 • warunki oferty i wymagania wstępne (np. ograniczenia dotyczące wieku i miejsca zamieszkania);
 • zgodność z przepisami i warunkami dotyczącymi nagród oferowanych w ramach promocji (np. zarejestrowanie promocji i uzyskanie wszelkich obowiązkowych zezwoleń).

Wymagane treści

Promocje na Facebooku muszą zawierać następujące zapisy:

 • pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika;
 • informację, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

Ważne: nie można wymagać udostępnienia na osi czasu znajomego (uwaga na wymuszanie połączeń ze znajomymi i opcję: oznacz znajomych / polub udostępnij)

Facebook – zarządzanie promocjami

Promocje można przeprowadzać na stronach, w grupach, w wydarzeniach lub w aplikacjach na Facebooku. Do przeprowadzania promocji nie można wykorzystywać prywatnych osi czasu ani połączeń ze znajomymi (np. niedozwolone jest stosowanie rozwiązań typu „udostępnij na swojej osi czasu, aby wziąć udział w promocji”, „udostępnij na osi czasu znajomego, aby uzyskać dodatkowe udziały w promocji” czy „oznacz znajomych w tym poście, aby wziąć udział w promocji”).

Pamiętaj, organizując konkurs ważnej jest bycie w zgodzie z regulaminem Facebooka. 

Pomoc w przeprowadzaniu promocji

 1. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Administrator promocji korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.”

Szczegółowe zapisy dotyczące warunków organizowania konkursów znajdują się w regulaminie Facebooka https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/ – punkt 3: Promocje na stronach, w grupach i wydarzeniach (stan na 21.09.2020).

Czas oczekiwania i wysyłka nagród

Ważne jest, by  zorganizować przekazanie nagród zwycięzcom jak najszybciej. Jeśli każesz laureatom konkursu długo czekać, musisz liczyć się z falą coraz bardziej niecierpliwych pytań na swoim wallu lub w wiadomości prywatnej.

Jak tego uniknąć? Należy poinformuj uczestników indywidualnie, kiedy otrzymają nagrody. Termin dostarczenia nagród możesz też zapisać w regulaminie, by w razie potrzeby móc się do niego odwołać. Jeżeli wysyłasz nagrodę i chcesz uniknąć zwrotów, dobrą praktyką będzie przesłanie adresatowi informacji dzień przed przyjściem kuriera. W tym wypadku pamiętaj, by od laureata pozyskać oprócz adresu, imienia i nazwiska także numer telefonu do podania kurierowi. Oczywiście nigdy nie proś o te dane na wallu!

Lepiej zaoferować jedną wielką nagrodę czy wiele małych?

„Nasze mózgi są zaprogramowane na oczekiwanie nagrody, ale nie są dobre w obliczaniu szans” – napisał Roger Dooley w książce „Neuromarketing”. Analityczna część ludzkiego mózgu przegrywa walkę z ośrodkiem nagrody. Wobec tego spektakularna nagroda, nawet przy niedużych szansach na jej zdobycie, sprawdzi się lepiej.

Jeśli masz taką możliwość, zaproponuj jedną lub kilka wartościowych nagród. Z czym jednak musisz się liczyć? Z reklamacjami i nieprzychylnymi komentarzami na temat nagrodzonej pracy. Niestety, taka jest specyfika facebookowych konkursów z dobrymi nagrodami.

Dlatego, oferując nagrodę o dużej wartości:

 • zapewnij sobie pomoc bardzo sprawnego moderatora,
 • przemyśl inny mechanizm zgłoszeń niż na wallu (tyle że wtedy nie będzie zaangażowania w postaci reakcji pod postami),
 • ewentualnie zdecyduj się na formę loterii.

Ogłosić konkurs to za mało. Trzeba go promować

Dobry konkurs powinien mieć swój motyw graficzny (key visual, KV), który będzie go promował. Oprócz tego ważne jest chwytliwe wezwanie potencjalnego uczestnika do działania (call-to-action, CTA), np. „Wygraj samochód!” i opatrzenie konkursu logo marki. Każdy komunikat o konkursie musi być czytelny i nieprzeładowany. Przede wszystkim zaś nie może wprowadzać odbiorców w błąd.

Po stworzeniu KV ustaw promocję posta konkursowego, by pozyskać zgłoszenia. Co prawda konkurs prowadzisz na Facebooku, ale nie zapominaj, że promować możesz go również offline, np. w swojej siedzibie i innych placówkach firmy. Działają też liczne strony z informacjami o konkursach, gdzie za darmo możesz opublikować informację o swoim.

Więcej o promocji konkursu i o tym, że to coś więcej niż post konkursowy przeczytasz w artykule: http://branduseful.pl/jak-promowac-konkurs-promocje-lub-loterie-zeby-miec-duzo-zgloszen/

Obsługa konkursu w mediach społecznościowych

Najistotniejsza w tym zakresie jest moderacja. Należy na bieżąco utrzymywać kontakt z uczestnikami i zainteresowanymi. Odpowiedzi na pytania nie mogą trafiać do nich dopiero po kilku godzinach! Ludzie chcą mieć dziś wszystko natychmiast i oczekują naprawdę sporej uwagi. To ważne, bo czasami nawet ci, którzy nie wygrają w konkursie, mogą być zwolennikami marki. Podobna zasada dotyczy nagród – powinny być wysłane niezwłocznie po wyborze zwycięzcy i otrzymaniu adresu.

Konkurs na Facebooku – wady i zalety

O zaletach takich konkursów mówi się zwykle dużo więcej niż o wadach. Poniższa tabela zbiera jednak zarówno plusy, jak i minusy.

Wady i zalety konkursu na Facebooku

Wady

 • Udział przypadkowych konkursowiczów
 • Wysoki budżet
 • Potrzeba wzmożonej moderacji Facebooka
 • Ryzyko reklamacji. Jeśli oferujesz atrakcyjną nagrodę, musisz liczyć się z przepychankami na wallu
 • ograniczenia wynikające z Regulaminu Facebooka

Zalety

 • Nowi klienci, nowi fani
 • Zaangażowanie już istniejących – miłe reakcje (wdzięczność)
 • Insighty do przyszłych kampanii i działań
 • przyciągających nowych fanów

Poza tym pamiętaj, że na Facebooku i organizowanych w nim konkursach świat się nie kończy. Możesz zwiększać sprzedaż, stosując formy promocji takie jak instant win, cashback, upust, 2+1, sprzedaż premiowa itd. Sam zaś konkurs czy loterię zorganizujesz też z powodzeniem na stronie internetowej, poprzez SMS-y czy w innych serwisach społecznościowych. Możliwości jest naprawdę wiele.

Zorganizować konkurs za pośrednictwem Facebooka jest łatwo. Gorzej, jeśli ma być to legalny konkurs, a zasady konkursu odzwierciedlają faktycznie istniejące przepisy. 

Ten artykuł nie ma formy prawnej – pamiętaj, że jego lektura nie zwalnia Cię od znajomości regulacji o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o grach hazardowych, przepisów, dotyczących podatku dochodowym od osób fizycznych / zryczałtowany podatek. Pamiętaj, że konkurs musi być też zgodny z Regulaminem Facebooka (nie można stosować m in funkcji „udostępnij na osi czasu”).